Pliki

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL (CARL) jest dostępne pod adresem: http://www.nccert.pl/crl.htm

 

Aplikacja do podpisywania i weryfikacji (bezpłatna)

Sigillum Sign 64-bit

Sigillum Sign 32-bit

Oprogramowanie do kart

Aplikacja Sigillum Card Connector

Dokumenty i polityki

Reklamacje

Dyspozycja unieważnienia certyfikatu

Zaświadczenia certyfikacyjne

Archiwalne zaświadczenia usług kwalifikowanych

Aktualne zaświadczenia usług niekwalifikowanych

Certyfikaty Testowe