Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających strony internetowe https://sigillum.pl oraz https://sklep.sigillum.pl

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są przetwarzane i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową Sklepu Internetowego jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796.

Korzystając z serwisu Sklepu Internetowego, użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązującymi przepisami prawnymi a w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe w sklepie internetowym Centrum Usług Zaufania Sigillum przetwarzane są w celu realizacji i wykonania zawartych umów, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sklepu internetowego.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PWPW S.A. na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez zalogowanie się na konto w systemie i zmianę odpowiednich zgód w profilu klienta.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?
 1. Prawo dostępu do danych oraz prawo do kopii danych.
  W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy oraz ma prawo do otrzymania kopii tych danych.
 2. Prawo do przenoszenia.
  Gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do wskazanego prze Użytkownika podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 3. Prawo do poprawiania danych.
  Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Użytkownik posiadając konto w sklepie, może edytować swoje dane osobowe.
 4. Prawo do usunięcia danych.
  Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące przepisy prawne zobowiązują nas do przechowywania danych. Zachowamy również dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu.
  Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać danych do takich celów.
 6. Prawo do ograniczenia.
  Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych np. jeśli Użytkownik zgłosi, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 7. Prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem drogą elektroniczną (mailowo poprzez adres sigillum@pwpw.pl), telefoniczną (dzwoniąc pod numer (+48) 22 464 79 79 czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16:30.). Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu rejestracji i logowania się na konto oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). W Sklepie Internetowym wykorzystywane jest cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki. 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie. 

Serwis używa:

 1. cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do serwisu,
 2. cookies generowanych podczas przełączania się do wersji dla słabo widzących (wai).

Dodatkowo serwis Sklepu Internetowego gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używane jest Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis Sklepu Internetowego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również kontroluje swoje metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosowane są m.in. firewalle, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych udzielany jest jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

Serwis PWPW S.A. zawiera odnośniki do innych stron www.

PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www. PWPW S.A.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.