Uwaga! Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych logowania

Prosimy nie odpowiadać i natychmiast skasować wiadomości e-mail proszące o podanie loginu i hasła do Państwa

konta w naszym sklepie Sigillum.pl w celu utrzymania jego ważności.

close

Pliki

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL jest dostępne pod adresem: http://www.nccert.pl/crl.htm

 

Aplikacja do podpisywania i weryfikacji

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych. UWAGA Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Windows, w wersji Windows 8 i nowszych.

Sigillum Sign 64-bit

Wersja przeznaczona dla systemów 64-bitowych

Sigillum Sign 32-bit

Wersja przeznaczona dla systemów 32-bitowych

Oprogramowanie do kart

Instalacja oprogramowania Crypto Card Suite lub ID Protect Client w zależności od posiadanej karty jest niezbędna do prawidłowego działania karty.

ID Protect Client*

* Pobrany folder "IDProtect_719.04.zip" należy rozpakować za pomocą opcji wyodrębnij wszystkie/wypakuj

Dokumenty

Reklamacje

Wypełniony formularz reklamacyjny prześlij do Punktu Rejestracji w którym odebrałeś e-podpis Lista Punktów Rejestracji Sigillum

Dyspozycja unieważnienia certyfikatu

Wypełniony i podpisany wniosek wyślij na adres dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl Dyspozycja podpisana podpisem odręcznym musi być zweryfikowana przez Inspektora Punktu Rejestracji Sigillum