Pliki

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL jest dostępne pod adresem: http://www.nccert.pl/crl.htm

 

Aplikacja do podpisywania i weryfikacji

Oprogramowanie do kart

Crypto Card Suite

Dokumenty

Reklamacje

Dyspozycja unieważnienia certyfikatu