Pliki

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL jest dostępne pod adresem: http://www.nccert.pl/crl.htm

 


Aplikacja do podpisywania i weryfikacji

Sigillum Sign + oprogramowanie do karty

 

Zainstaluj aplikację Sigillum Sign oraz odpowiednie oprogramowanie w zależności od posiadanej karty.

 

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych.

UWAGA Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Windows, w wersji Windows 8 i nowszych

 

Instalacja oprogramowania Crypto Card Suite lub ID Protect Client w zależności od posiadanej karty jest niezbędna do prawidłowego działania karty.

 

* Pobrany folder "IDProtect_719.04.zip" należy rozpakować za pomocą opcji wyodrębnij wszystkie/wypakuj

 

 

 


Cennik

Ceny netto i brutto certyfikatów oraz komponentów technicznych (karty kryptogrtaficzne, czytniki)


Instrukcje Formularze

Opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum. Formularz dyspozycji unieważnienia certyfikatu CUZ Sigillum.
 


PDS

Oświadczenie o infrastrukturze klucza publicznego/PKI Disclosure Statement


Reklamacje

Wypełniony formularz reklamacyjny prześlij do Punktu Rejestracji w którym odebrałeś e-podpis

Lista Punktów Rejestracji Sigillum

 


Certyfikaty Testowe

Upewnij się, że kupujesz certyfikat o właściwym profilu. Pobierz darmowy przykład certyfikatu.


Dyspozycja

unieważnienia certyfikatu

wypełniony i podpisany wniosek wyślij na adres dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl

*Dyspozycja podpisana podpisem odręcznym

musi być zweryfikowana przez Inspektora

Punktu Rejestracji Sigillum