Pliki

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, filmy instruktażowe, akty prawne, umowy, formularze, instrukcje, polityki itp.

Repozytorium CUZ Sigillum list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Repozytorium Organu Nadzoru list CRL jest dostępne pod adresem: http://www.nccert.pl/crl.htm

 

Aplikacja do podpisywania i weryfikacji

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych. UWAGA Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Windows, w wersji Windows 8 i nowszych.

Oprogramowanie do kart

Instalacja oprogramowania Crypto Card Suite lub ID Protect Client w zależności od posiadanej karty jest niezbędna do prawidłowego działania karty.

UWAGA Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Windows, w wersji Windows 8 i nowszych.

Crypto Card Suite

CUZ Sigillum nie wspiera już obsługi karty „CARBON”; Wystawienie nowego certyfikatu bądź odnowienie dotychczasowego możliwe jest jedynie na kartach „DARK

Dokumenty

Reklamacje

Wypełniony formularz reklamacyjny prześlij do Punktu Rejestracji w którym odebrałeś e-podpis Lista Punktów Rejestracji Sigillum

Dyspozycja unieważnienia certyfikatu

Wypełniony i podpisany wniosek wyślij na adres dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl Dyspozycja podpisana podpisem odręcznym musi być zweryfikowana przez Inspektora Punktu Rejestracji Sigillum