Aktualności
 • Data graniczna dla skrótu kryptograficznego SHA-1
  2018.11.16

  Szanowni Państwo 
  1 lipca 2018 roku wchodzi w życie artykuł 137 ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który ostatecznie wycofuje z użytku algorytm SHA-1 przy składaniu zaawansowanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej.

 • Zgodność z Rozporządzeniem eIDAS
  2018.11.01

  Szanowni Państwo 
  Pragniemy poinformować, że Centrum Usług Zaufania Sigillum należące do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.