Współpraca

Rozpocznij pełną korzyści współpracę z PWPW S.A. CUZ Sigillum. Certyfikat kwalifikowany jest podstawową usługą zaufania oferowaną przez CUZ Sigillum. Jesteśmy jednym z  pięciu kwalifikowanych centrów usług zaufania  w  Polsce.  Oferujemy m.in. kwalifikowane certyfikaty podpisu i pieczęci oraz  usługę znakowania czasem.

Zostań Partnerem PWPW S.A. CUZ Sigillum w ramach pośrednictwa w sprzedaży e-usług zaufania i otwórz Punkt Rejestracji. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły współpracy.

Informację uzyskasz pod numerem tel. 22 464 79 79 lub wypełnij formularz zamieszczony poniżej.

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz:

Przykład zapisu: 111222333 (min 9, max 15 cyfr bez spacji). Twój numer telefonu jest nam potrzebny byśmy mogli skontaktować się z Tobą. Nie zostanie on wykorzystany w żaden inny sposób.
Twój adres e-mail jest nam potrzebny byśmy mogli skontaktować się z Tobą. Nie zostanie on wykorzystany w żaden inny sposób.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (rozwiń)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO , Centrum Usług Zaufania Sigillum informuje że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących praw za pomocą email: iod@pwpw.pl
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. dostawcom usług teleinformatycznych,
  2. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
 (zwiń)
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code