Szanowni Państwo.

W dniu 19 kwietnia (piątek) Infolinia Sigillum dostępna pod numerem  (+48) 22 464 79 79 będzie pracować w godzinach 7:00-14:00.

Zespół CUZ Sgillum

close

PLIKI

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sigillum Sign, instrukcje, akty prawne, umowy, formularz, polityki itp.

Repozytorium list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/


Aplikacja do podpisywania i weryfikacji

Sigillum SIGN + oprogramowanie do karty

 

Zainstaluj aplikację Sigillum Sign oraz odpowiednie oprogramowanie w zależności od posiadanej karty.

 

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych.

UWAGA Aplikacja działa wyłącznie na Systemach operacyjnych Windows (Windows 7 i nowsze)

 

Instalacja oprogramowania CryptoCard Suite lub IDProtect Client w zależności od posiadanej karty jest niezbędna do prawidłowego działania karty.

 

 

 


Cennik

Ceny netto i brutto certyfikatów oraz komponentów technicznych (karty kryptogrtaficzne, czytniki)


Instrukcje Formularze

Opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum. Formularz dyspozycji unieważnienia certyfikatu CUZ Sigillum.
 


PDS

Oświadczenie o infrastrukturze klucza publicznego/PKI Disclosure Statement


Czytniki stykowe

to czytniki do obsługi kart kryptograficznych w formacie ID-1 (format karty płatniczej).


Czytniki stykowe MINI

to czytniki do obsługi kart kryptograficznych w formacie kart SIM (karty mini).