Zgodność z Rozporządzeniem eIDAS

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Centrum Usług Zaufania Sigillum należące do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w połowie 2017 roku przeszło pozytywnie audyt zgodności z Rozporządzeniem eIDAS a Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie raportów CAR (ang. Conformity Assessment Report) wydało zgodę na kontynuowanie wydawania przez CUZ Sigillum kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego oraz rozpoczęcie wydawania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz uruchomienie kwalifikowanej usługi znakowania czasem. 

Zespół CUZ Sigillum